Dr. Kivovics Márton Ph.D


2009-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 2012-ben dento-alveoláris sebész szakvizsgát szereztem a Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztikai Tanszékén, ahol 2014-ig dolgoztam. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Szájsebészeti Osztályának mb. osztályvezető főorvosa, egyetemi tanársegéd vagyok. 2010 óta a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója vagyok. PhD-témám címe a „Bioanyagok felhasználása az arc-, állcsont és szájképletek helyreállításában”.

Közlemények listája:
Kivovics M., Mihályi Sz., Suba Zs., Gyulai-Gaál Sz.: Szövettani vizsgálatok az ambuláns szájsebészeti gyakorlatban. Fogorv. Szemle, 2012. 9–12.

Kivovics M.: „Osteobiol” és a Magyarországon alkalmazott csontpótló anyagok (irodalmi összefoglalás). Fogorv. Szemle, 2013, 106:33–38.

Nemeth O., Kivovics M., Pinke I., Marton K., Kivovics P., Garami M.: Late effects of multiagent chemotherapy on salivary secretion in children cancer survivors. J Am Coll Nutr. 2014;33(3):186–91. doi: 10.1080/07315724.2013.834802.

Kivovics M., Szabó B. T., Németh O., Tari N., Dőri F., Nagy P., Dobó-Nagy C., Szabó G.: Microarchitectural study of the augmented bone following ridge preservation with a porcine xenograft and a collagen membrane: preliminary report of a prospective clinical, histological, and micro-computed tomography analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016 Nov 7. pii: S0901-5027(16)30283-1. doi: 10.1016/j.ijom.2016.10.010. [Epub ahead of print]