Dr. Molnár Bertold


2002-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán, 2004-ben tettem le a fog- és szájbetegségek szakvizsgát a Fogpótlástani Klinikán, 2015-ben pedig a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát. 2004 óta dolgozom saját praxisban, ami mellett részt vettem külföldi páciensek és egy parodontológiai rendelő konzerválófogászati és fog-, illetve implantátumprotetikai eseteinek az ellátásában, hogy minél jobban magamba szívhassam a különböző területek szemléleteit. 2012 óta tömés-, lenyomat- és ragasztási technikákat oktatok a 3M-mel közös kurzusokon. 2015-ben kezdtem el foglalkozni a backword planning technikával, amely során az implantációt a protetikai terv alapján guide sablon megtervezésével (coDiagnostix) és segítségével végezzük.