Prof. Dr. Végh András


Rövid szakmai ÖNÉLETRAJZ

Prof. Dr. Végh András fogorvosdoktori diplomáját 1977-ben szerezte a SOTE Fogorvostudományi Karán. Szakképesítései: fog- és szájbetegségek szakorvosa 1979, fogszabályozás szakorvosa 1992, gyermekfogászat szakorvosa1996, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa 2004. Tudományos PhD. minősítését TMB ösztöndíjat követően, az MTA orvostudományok kandidátusa címen 1993-ban kapta. 1999-ben habilitált és 2001-óta a Semmelweis Egyetem magántanára. 1996-2016-ig munkahelye a Heim Pál Gyermekkórház és Rendelőintézet, Állcsontorthopediai és Fogszabályozási Osztály, beosztása osztályvezető főorvos, jelenleg főtanácsos és a Prevenciós Módszertani Központ vezetője. Az SE doktori iskola tanáraként állcsontorthopaedia szakterületen témavezető. Két hallgatója PhD értekezését sikeresen megvédte. 81 közleménye jelent meg 64 regisztrált szaklapban. Nemzetközi kongresszusokon rendszeresen részt vesz 243 előadást tartott magyar, angol és német nyelven. Szakterületén számos ismert hazai, külföldi és nemzetközi szakmai társaság tagja.